zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

29 listopada 2021
Zdalny tryb obradowania
17:00

Najbliższe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się 29 listopada 2021 roku o godz. 17:00. Posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

W porządku posiedzenia:

  1. Opinia komisji dotycząca projektu budżetu Gminy Legionowo na 2022 rok.
  2. Opinia komisji dotycząca projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2022-2026.
  3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2021 r.
  4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2021-2026.
  5. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych.
  6. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
  7. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy komisji na 2022 rok.
  8. Sprawy wniesione.
  9. Wolne wnioski.

Naczelnik Biura Rady Miasta i Informacji Publicznej
Agnieszka Bludas-Nadworska

Na grafice napis: Rada Miasta