zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

28 listopada 2022
Ratusz, sala konferencyjna
18:00

Najbliższe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Legionowo odbędzie się 28 listopada 2022 roku o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo, przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

W porządku posiedzenia:

 1. Opinia komisji dotycząca projektu budżetu Gminy Legionowo na 2023 rok.
 2. Opinia komisji dotycząca projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2023-2029.
 3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2022 r.
 4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2022-2026.
 5. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych.
 6. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
 7. Opinia komisji dotycząca projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 8. Opinia komisji dotycząca projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej.
 9. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy komisji na 2023 rok.
 10. Sprawy wniesione.
 11. Wolne wnioski.

Naczelnik Biura Rady Miasta
Agnieszka Bludas-Nadworska

Na grafice napis Rada Miasta