zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

20 października 2021
Zdalny tryb obradowania
17:00

Najbliższe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się 20 października 2021 roku o godz. 17:00. Posiedzenie komisji odbędzie się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, ul. Jana Pawła I nr 2 w Legionowie w sali 36 (pierwsze piętro).

W porządku posiedzenia:

  1. Analiza wyników uzyskanych przez szkoły prowadzone przez gminę Legionowo podczas egzaminów zewnętrznych w 2021 roku.
  2. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Miejską Legionowo a Miastem Stołecznym Warszawa dotyczącego zasad prowadzenia nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.
  3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Legionowo, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
  4. Zapoznanie się z bieżącą działalnością oraz planami wybranej placówki oświatowej w Legionowie.
  5. Sprawy wniesione.
  6. Wolne wnioski.

Agnieszka Bludas-Nadworska
Naczelnik Biura Rady Miasta i Informacji Publicznej

Na grafice napis Rada Miasta