zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

24 listopada 2021
Zdalny tryb obradowania
16:30

Najbliższe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się 24 listopada 2021 roku o godz. 16:30. Posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

W porządku posiedzenie:

  1. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Miejską Legionowo a Miastem Stołecznym Warszawa dotyczącego zasad prowadzenia nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.
  2. Wytypowanie dwóch przedstawicieli komisji do pracy w Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów naukowych dla studentów – mieszkańców Legionowa.
  3. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy komisji na 2022 rok.
  4. Sprawy wniesione.
  5. Wolne wnioski.

Naczelnik Biura Rady Miasta i Informacji Publicznej
Agnieszka Bludas-Nadworska

Na grafice napis: Rada Miasta