zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

24 sierpnia 2022
Ratusz, sala konferencyjna
18:00

Najbliższe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się 24 sierpnia 2022 roku o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo, przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

W porządku posiedzenia:

  1. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Miejską Legionowo a Miastem Stołecznym Warszawa dotyczącego zasad prowadzenia nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.
  2. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Legionowo.
  3. Wytypowanie dwóch przedstawicieli komisji do składu Komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendium sportowego zespołowego.
  4. Wytypowanie przedstawiciela komisji do pracy w Komisji opiniującej projekty edukacyjne złożone w konkursie na realizację projektów edukacyjnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Legionowo w roku szkolnym 2022/2023.
  5. Wytypowanie dwóch przedstawicieli komisji do pracy w Komisji Stypendialnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów publicznych szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo.
  6. Opracowanie wniosków do projektu budżetu na 2023 rok.
  7. Sprawy wniesione.
  8. Wolne wnioski.

Naczelnik Biura Rady Miasta i Informacji Publicznej
Agnieszka Bludas-Nadworska

Na grafice napis Rada Miasta