zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

12 stycznia 2022
Zdalny tryb obradowania
17:00

Najbliższe posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 12 stycznia 2022 roku o godz. 17:00. Posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

W porządku posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie pisma J. N. z 15 listopada 2021 roku w części dotyczącej kontroli Rady Miasta Legionowo w zakresie realizacji uchwały nr XLI/492/2001 Rady Miasta Legionowo z 10 października 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowa (sprawa przekazana do rozpatrzenia przez komisję, zgodnie z decyzją Rady Miasta Legionowo podjętą podczas XXXV sesji 30 listopada 2021 roku).
  2. Sprawozdanie z pracy komisji za 2021 rok.
  3. Sprawy wniesione.
  4. Wolne wnioski.

Naczelnik Biura Rady Miasta i Informacji Publicznej
Agnieszka Bludas-Nadworska

W porządku obrad, w pkt. 1, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zanonimizowano dane osobowe wnoszącego sprawę.

Na grafice napis: Rada Miasta