zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

14 czerwca 2021
00:00

Najbliższe posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 14 czerwca 2021 r. o godz. 17:00. Posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

W porządku posiedzenia:

1. Opracowanie i zatwierdzenie stanowiska komisji w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Legionowo z tytułu wykonania budżetu w roku 2020.
2. Sprawy wniesione.
3. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Kalinowski

Komisja