zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta

13 grudnia 2022
Ratusz, sala konferencyjna
18:00

Najbliższe posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta odbędzie się 13 grudnia 2022 roku o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo, przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

W porządku posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie wniosku właściciela nieruchomości z 21 października 2022 roku dotyczącego pozbawienia lasu charakteru ochronnego dla działki o numerze ewidencyjnym 34 w obrębie ewidencyjnym nr 7 położonej w Legionowie (sprawa przekazana do rozpatrzenia przez komisję, zgodnie z decyzją Rady Miasta Legionowo podjętą podczas XLVII sesji 30 listopada 2022 roku).
  2. Rozpatrzenie wniosku właściciela nieruchomości z 26 października 2022 roku dotyczącego pozbawienia lasu charakteru ochronnego dla działki o numerze ewidencyjnym 25 w obrębie ewidencyjnym nr 7 położonej w Legionowie (sprawa przekazana do rozpatrzenia przez komisję, zgodnie z decyzją Rady Miasta Legionowo podjętą podczas XLVII sesji 30 listopada 2022 roku).
  3. Rozpatrzenie pisma Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece w sprawie poparcia petycji dotyczącej naprawy „Uchwały Nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 8 września 2020 roku, w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu” (sprawa przekazana do rozpatrzenia przez komisję, zgodnie z decyzją Rady Miasta Legionowo podjętą podczas XLVII sesji 30 listopada 2022 roku).
  4. Zatwierdzenie planu pracy komisji na 2023 rok.
  5. Sprawy wniesione.
  6. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
 Andrzej Piętka

Na grafice napis Rada Miasta