zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta

24 maja 2022
Ratusz, sala konferencyjna
18:00

Najbliższe posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta odbędzie się 24 maja 2022 roku o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo, przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

W porządku posiedzenia:

  1. Możliwości rewitalizacji lasu położonego wzdłuż ul. Prymasowskiej – spotkanie z przedstawicielem Lasów Państwowych.
  2. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Legionowo.
  3. Sprawy wniesione.
  4. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
 Andrzej Piętka

Na zdjęciu napis Rada Miasta