zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta

25 września 2023
Ratusz, sala konferencyjna
18:00

Najbliższe posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta odbędzie się 25 września 2023 roku o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo, przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

W porządku posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie pisma Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Wyspiańskiego 4 z 10 lipca 2023 roku (sprawa przekazana do rozpatrzenia przez komisję, zgodnie z decyzją Rady Miasta Legionowo podjętą podczas LVI sesji 30 sierpnia 2023 roku).
  2. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ”Rondo Bronisławy Romanowskiej–Mazur” rondu położonemu w Legionowie wraz z rozpatrzeniem wniosku Zespołu Ochrony Pamięci Armii Krajowej „Brzozów” i Zarządu Koła nr 1 Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Legionowie z 17 lipca 2023 roku o nadanie nazwy rondu (sprawa przekazana do rozpatrzenia przez komisję, zgodnie z decyzją Rady Miasta Legionowo podjętą podczas LVI sesji 30 sierpnia 2023 roku).
  3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ”Rondo Piotra Pawłowskiego” rondu położonemu w Legionowie.
  4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, działek stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonych w Legionowie przy ulicy Zwycięstwa, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.
  5. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo.
  6. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na odstąpienie od trybu przetargowego i na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo.
  7. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo.
  8. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo, na rzecz najemcy.
  9. Sprawy wniesione.
  10. Wolne wnioski.

Naczelnik Biura Rady Miasta
Agnieszka Bludas-Nadworska

Na grafice napis Rada Miasta