zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta

20 września 2022
Ratusz, sala konferencyjna
18:00

Najbliższe posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta odbędzie się 20 września 2022 roku o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo, przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

W porządku posiedzenia:

 1. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Legionowo na lata 2011-2026.
 2. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego północną i północno – wschodnią część miasta Legionowo.
 3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy i na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo położonej w Legionowie przy ulicy Suwalnej, osobie która korzystała z tej nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat.
 4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonego w Legionowie przy ulicy Jana III Sobieskiego, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.
 5. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Jabłonnie stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo.
 6. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku przy ul. Daliowej 4 w Legionowie, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo, na rzecz najemcy.
 7. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo, na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
 8. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na nabycie w drodze darowizny na cel publiczny, na własność Gminy Miejskiej Legionowo, działek gruntu położonych w Legionowie, stanowiących własność Skarbu Państwa.
 9. Rozpatrzenie wniosku E.J.K. z 25 lipca 2022 roku dotyczącego pozbawienia lasu charakteru ochronnego dla działki przy ul. Kwiatowej (sprawa przekazana do rozpatrzenia przez komisję, zgodnie z decyzją Rady Miasta Legionowo podjętą podczas XLIV sesji 30 sierpnia 2022 roku).
 10. Rozpatrzenie wniosku W.T. z 11 lipca 2022 roku (sprawa przekazana do rozpatrzenia przez komisję, zgodnie z decyzją Rady Miasta Legionowo podjętą podczas XLIV sesji 30 sierpnia 2022 roku).
 11. Sprawy wniesione.
 12. Wolne wnioski.

Naczelnik Biura Rady Miasta i Informacji Publicznej
Agnieszka Bludas-Nadworska


W porządku obrad, w pkt. 9 i 10, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zanonimizowano dane osobowe wnioskodawców.
Ilona Chudzik - główny specjalista w Biurze Rady Miasta i Informacji Publicznej