zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta

18 czerwca 2024
Ratusz, sala konferencyjna
18:00

Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta odbędzie się 18 czerwca 2024 roku o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo, przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

W porządku posiedzenia:

1. Wybór przewodniczącego komisji.
2. Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Olszankowej w Legionowie.
4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie dopłat do cen biletów ze zniżką na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie z Legionowa do Warszawy i z Warszawy do Legionowa oraz na terenie Legionowa dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Legionowo i dla dzieci tych osób oraz warunków uprawniających do nabycia biletów ze zniżką.
5. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
6. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo, na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
7. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na oddanie w najem lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo.
8. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo.
9. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo.
10. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo.
11. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo.
12. Sprawy wniesione.
13. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Ryszard Brański

Rada Miasta