zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta

23 sierpnia 2022
Ratusz, sala konferencyjna
19:00

Najbliższe posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta odbędzie się 23 sierpnia 2022 roku o godz. 19:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo, przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

W porządku posiedzenia:

  1. Zapoznanie ze stanem realizacji budowy tunelu Polna/Kwiatowa.
  2. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż nieruchomości położonej w Legionowie przy ul. Szarych Szeregów w trybie bezprzetargowym, na rzecz użytkownika wieczystego oraz na udzielenie przy sprzedaży nieruchomości bonifikaty od ceny tej nieruchomości.
  3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na nabycie w drodze darowizny na cel publiczny, na własność Gminy Miejskiej Legionowo, działek gruntu położonych w Legionowie, stanowiących własność Skarbu Państwa.
  4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo, na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
  5. Opracowanie wniosków do projektu budżetu na 2023 rok.
  6. Sprawy wniesione.
  7. Wolne wnioski.

Naczelnik Biura Rady Miasta i Informacji Publicznej
Agnieszka Bludas-Nadworska

Na grafice napis Rada Miasta