zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Legionowo

15 kwietnia 2021
on-line
16:30

Najbliższe posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Legionowo odbędzie się 15 kwietnia 2021 r. o godz. 16:30. Posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

W porządku posiedzenia:

  1.  Rozpatrzenie skargi R.B. z 12 marca 2021 r. na działania Prezydenta Miasta Legionowo (sprawa przekazana do rozpatrzenia przez komisję, zgodnie z decyzją Rady Miasta Legionowo podjętą podczas XXVIII sesji 31 marca 2021 r.).
  2.  Rozpatrzenie skargi R.C. z 18 marca 2021 r. na działania dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej (sprawa przekazana do rozpatrzenia przez komisję, zgodnie z decyzją Rady Miasta Legionowo podjętą podczas XXVIII sesji 31 marca 2021 r.).
  3.  Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/2007 Rady Miasta Legionowo z 24 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługującym radnym Rady Miasta Legionowo (sprawa przekazana do rozpatrzenia przez komisję, zgodnie z decyzją Rady Miasta Legionowo podjętą podczas XXVIII sesji 31 marca 2021 r.).
  4.  Sprawy wniesione.
  5. Wolne wnioski.

Agnieszka Bludas-Nadworska
Naczelnik Biura Rady Miasta i Informacji Publicznej


W porządku obrad, w pkt. 1 i 2, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zanonimizowano dane osobowe skarżących.

Małgorzata Dziewiecka - główny specjalista w Biurze Rady Miasta i Informacji Publicznej

Grafika wyróżniająca z napisem - Rada Miasta