zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Legionowo

17 maja 2021
Zdalny tryb obradowania
17:30 - 23:59

Najbliższe posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Legionowo odbędzie się 17 maja 2021 r. o godz. 17:30. Posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

W porządku posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie petycji Rady Rodziców Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat w Legionowie w sprawie ponoszenia przez rodziców opłaty stałej za pobyt dziecka w Żłobku w okresie zawieszenia działalności na skutek epidemii COVID-19 (sprawa przekazana do rozpatrzenia przez komisję, zgodnie z decyzją Rady Miasta Legionowo podjętą podczas XXIX sesji 27 kwietnia 2021 r.).
  2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej powołania przez Radę Miasta Legionowo społecznego organu w systemie oświaty tj. Rady oświatowej działającej przy Radzie Miasta Legionowo (sprawa przekazana do rozpatrzenia przez komisję, zgodnie z decyzją Rady Miasta Legionowo podjętą podczas XXIX sesji 27 kwietnia 2021 r.).
  3. Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/2007 Rady Miasta Legionowo z 24 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługującym radnym Rady Miasta Legionowo (sprawa przekazana do rozpatrzenia przez komisję, zgodnie z decyzją Rady Miasta Legionowo podjętą podczas XXVIII sesji 31 marca 2021 r.).
  4. Sprawy wniesione.
  5. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
Matylda Durka

Grafika wyróżniająca z napisem - Komisja