zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych

25 marca 2021
Zdalny tryb obradowania
16:30

Najbliższe posiedzenie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych odbędzie się 25 marca 2021 r. o godz. 16:30. Posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

W porządku posiedzenia:

  1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie za 2020 rok.
  2. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
  3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Legionowo.
  4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli wspólnego utworzenia spółdzielni socjalnej osób prawnych przez Gminę Miejską Legionowo z Fundacją Pasja Życia im. s. Józefy Menendez.
  5. Sprawy wniesione.
  6. Wolne wnioski.

Agnieszka Bludas-Nadworska
Naczelnik Biura Rady Miasta i Informacji Publicznej

Na grafice napis: Komisja