zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych

19 maja 2022
Ratusz, sala konferencyjna
18:00

Najbliższe posiedzenie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych odbędzie się 19 maja 2022 roku o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo, przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

W porządku posiedzenia:

  1. Analiza gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy przez spółkę KZB Legionowo.
  2. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Miejskiej Legionowo.
  3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Legionowo.
  4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejskiej Legionowo na lata 2022-2024.
  5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
  6. Sprawy wniesione.
  7. Wolne wnioski.

Naczelnik Biura Rady Miasta i Informacji Publicznej
Agnieszka Bludas-Nadworska

Na zdjęciu napis Rada Miasta