zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych

21 października 2021
Zdalny tryb obradowania
16:30

Najbliższe posiedzenie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych odbędzie się 21 października 2021 roku o godz. 16:30. Posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

W porządku posiedzenia:

  1. Funkcjonowanie i problemy wiodących służb ratowniczych działających na terenie miasta Legionowo (KPP, SM).
  2. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.
  3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Legionowo na lata 2021 – 2026.
  4. Sprawy wniesione.
  5. Wolne wnioski.

Agnieszka Bludas-Nadworska
Naczelnik Biura Rady Miasta i Informacji Publicznej

Na grafice napis Rada Miasta