zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych

23 marca 2023
Ratusz, sala konferencyjna
18:00

Najbliższe posiedzenie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych odbędzie się 23 marca 2023 roku o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo, przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41

W porządku posiedzenia:

  1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie za 2022 rok.
  2. Przygotowanie gminy do stanów kryzysowych, obrona cywilna w Legionowie.
  3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy, która może być zapewniona przez Gminę Miejską Legionowo obywatelom Ukrainy.
  4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2023 rok na terenie Gminy Miejskiej Legionowo.
  5. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie oraz nadania jej Statutu.
  6. Opinia komisji dotycząca projektu oświadczenia w obronie dobrego imienia Ojca Świętego Jana Pawła II.
  7. Sprawy wniesione.
  8. Wolne wnioski.

Naczelnik Biura Rady Miasta
Agnieszka Bludas-Nadworska

Na grafice napis Rada Miasta