zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych

21 listopada 2022
Ratusz, sala konferencyjna
18:00

Najbliższe posiedzenie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych odbędzie się 21 listopada 2022 roku o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo, przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

W porządku posiedzenia:

  1. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
  2. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2023-2025.
  3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miejskiej Legionowo na lata 2023-2026.
  4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za posiłek i pobyt w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu "Senior+" w Legionowie
  5. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy komisji na 2023 rok.
  6. Sprawy wniesione.
  7. Wolne wnioski.

Naczelnik Biura Rady Miasta
Agnieszka Bludas-Nadworska

Na grafice napis Rada Miasta