zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych

23 listopada 2023
Ratusz, sala konferencyjna
18:00

Najbliższe posiedzenie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych odbędzie się 23 listopada 2023 roku o godz. 18:00 w w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie, przy ul. Adama Mickiewicza 22A.

W porządku posiedzenia:

  1. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2024 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
  2. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie.
  3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Legionowo pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
  4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
  5. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, omówienie możliwości pomocy potrzebującym, zasady udzielania zasiłków, analiza działalności OPS (wizytacja placówki).
  6. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy komisji na 2024 rok.
  7. Sprawy wniesione.
  8. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
Anna Łaniewska

Na grafice napis Rada Miasta