zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Logo Zielona Ławeczka

Projekt grantowy - Zielona Ławeczka

Data dodania: 5 maja 2023
Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza mieszkańców polskich miast do udziału w IX edycji projektu grantowego Zielona Ławeczka, dzięki któremu mogą powstać zielone zakątki na terenie osiedli.
Cofnij

Zielona Ławeczka to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy adresowany do mieszkańców otwartych osiedli w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców.

Projekt ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w miniogrody z ławeczką. Pozwoli to ożywić miejsca wokół bloków, stworzyć przestrzeń do odpoczynku i spotkań, a jednocześnie powstrzymać utratę wody. Angażując mieszkańców chcemy pokazać jak wiele można zdziałać wspólnymi siłami - wystarczą tylko chęci i dobry pomysł.

W projekcie można uzyskać grant na zakup roślin, ławki, ziemi, narzędzi i pozostałych elementów miniogrodu. Maksymalna wysokość grantu wynosi:

  • 3 000 zł dla miniogrodów z obiektami mikroretencji;
  • 2 500 zł dla miniogrodów bez obiektów mikroretencji.

Kto może aplikować?

Udział w konkursie mogą wziąć zespoły sąsiedzkie czyli grupy sąsiadów, którzy chcieliby poprawić wygląd swojego osiedla. Zespół powinien składać się z minimum 5 osób, ale jego liczebność może się sukcesywnie zwiększać, ponieważ uczestnicy mogą aktywnie włączać innych sąsiadów do pracy. Zespołowi przewodzi lider, który utrzymuje kontakt z administracją modernizowanego terenu oraz organizatorem projektu.

Strona projektu

Na stronie zamieszczone zostały wszystkie niezbędne informacje dot. organizacji konkursu tj. regulamin, terminarz i formularze. Strona jest również małą encyklopedią wiedzy dotyczącej urządzania terenów zieleni w osiedlach miejskich.. Można zapoznać się z inspiracjami przygotowanymi przez studentów architektury krajobrazu, jak również z katalogiem prac przedstawiających ciekawe projekty form podwórkowych, które można wkomponować w przestrzeń publiczną. Pomocne będą również wskazówki dla uczestników projektu. W zakładce materiały znajdują się instrukcje oraz materiały promocyjne projektu.

Na etapie składania wniosku nie ma konieczności wysyłania żadnych dokumentów drogą pocztową - cała komunikacja odbywa się online.

Aby wziąć udział w projekcie należy do 17 maja zarejestrować swój zespół, a następnie, do 1 czerwca przesłać wniosek o grant.

Zarejestruj zespół
Wszystkie zwycięskie zespoły będą mogły skorzystać z konsultacji z ekspertem, który doradzi jak najlepiej zagospodarować przestrzeń.

Cel projektu

  • zazielenianie publicznie dostępnych terenów osiedlowych;
  • zapobieganie utracie wody;
  • zbudowanie relacji sąsiedzkich poprzez stworzenie miniogrodów wokół budynków, które będą przestrzenią do nawiązywania relacji pomiędzy członkami danej społeczności.

Szczegóły na stronie: zielonalaweczka.pl

Plakat z informacjami jak wziąć udział w projekcie grantowym