zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Kilkanaście osób siedzących przy stołach podczas spotkania.

Projekt GREEN HEAT w Legionowie!

Data dodania: 18 czerwca 2021
Ruszył projekt GREEN HEAT. Miło nam poinformować, że projekt z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) będzie realizowany w Legionowie przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN (w tym przez KEZO w Jabłonnie). W oficjalnym spotkaniu inaugurującym wziął udział Pełnomocnik prezydenta ds. jakości powietrza i gospodarki niskoemisyjnej Marcin Galoch, który opowiedział zebranym o działaniach Legionowa w sferze dekarbonizacji.
Cofnij

Wczoraj (17.06) w Centrum Badawczym KEZO przy ul. Akademijnej 27 odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu pod nazwą "GREEN HEAT – towards collaborative local decarbonization". Program ten korzysta z dofinansowania o wartości 5 710 182 zł otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

W trakcie spotkania rozmawiano m.in. na temat założeń projektu oraz roli Legionowa w tym projekcie, które od wielu lat skutecznie prowadzi proces wymiany pieców węglowych poprzez udzielanie dotacji i pomoc mieszkańcom.

Celem nadrzędnym projektu jest przyczynienie się do eliminacji stosowania kotłów na paliwa kopalne w Polsce, poprzez opracowanie skutecznych scenariuszy dekarbonizacji systemów grzewczych w skali gospodarstw domowych.

Cele szczegółowe:

  1. przeprowadzenie projektu pilotażowego w wybranej dzielnicy Legionowa oraz opracowanie dedykowanego (”szytego na miarę”) modelu biznesowego uwzględniającego wymagania konkretnych proponowanych rozwiązań technologicznych oraz wskazanie potencjalnych inwestorów jak również potencjalnych źródeł finansowania w celu skutecznego wsparcia eliminacji kotłów na paliwa kopalne;
  2. opracowanie metodologii gotowej do wykorzystania w przyszłości dla kolejnych miast w Polsce w oparciu o doświadczenie zebrane w trakcie realizacji projektu pilotażowego (w szczególności analizy modelu biznesowego).

Projekt podchodzi do zagadnienia eliminacji kotłów na paliwa kopalne w sposób interdyscyplinarny, traktując jednocześnie próbę zmiany systemu grzewczego jako potencjalną szansę na wprowadzenie szerszej społecznej zmiany, polegającej na próbie przejścia na zrównoważony rozwój w energetyce, poprzez stymulację rozwoju nowych modeli biznesowych. Należy oczekiwać, że zaangażowanie lokalnej społeczności i kluczowych interesariuszy zaowocuje wzrostem obywatelskiej świadomości w stosunku do wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem. W projekcie założono, że prace realizowane będą z uwzględnieniem aspektów socjalnych, technicznych oraz ekonomicznych.

W skład konsorcjum projektu GREEN HEAT wchodzą następujący Partnerzy:

  • Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, Promotor projektu = Koordynator (IMP PAN, PL),
  • Akademia Leona Koźmińskiego (ALK, PL),
  • Norsk institutt for luftforskning (NILU, NO),
  • Universitetet i Bergen (UiB, NO),
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS, PL),
  • CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE, PL),
  • Fundacja KEZO przy Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk (Fundacja KEZO, PL).