zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Szkolenie: Deinstytucjonalizacja w praktyce – model kręgów wsparcia

06 grudnia 2023
on-line
10:00 - 14:00
Zapraszamy na szkolenie on-line, które będzie poświęcone praktycznemu przykładowi wdrożenia idei deinstytucjonalizacji w formie modelu środowiskowych kręgów wsparcia skierowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Kiedy: 6.12.2023, w godz. 10:00-14:00
Gdzie: na platformie zoom
Dla kogo szkolenie: Dla przedstawicieli samorządów lokalnych i podmiotów ekonomii społecznej (w tym organizacji pozarządowych)

Zgłoś się na szkolenie - formularz zgłoszeniowy.

Zakres szkolenia: Coraz powszechniej mówi się o potrzebie rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji. Jeszcze jednak nie ma zbyt wielu przykładów wdrożenia tych dwóch strategii społecznych. Czy każda usługa może być usługą społeczną? Jak sprawić, aby osoby potrzebujące wsparcia nie musiały szukać go w całodobowych placówkach, a mogły znaleźć go w swoim środowisku? To kluczowe pytania, na które odpowiemy podczas szkolenia. Przybliżymy także Model Kręgów Wsparcia, który został wskazany w rządowej Strategii Rozwoju Usług Społecznych jako jedno z rozwiązań systemowych i pokażemy jak w praktyce wygląda wdrażanie tego modelu. W czasie szkolenia, będzie zaprezentowana perspektywa - doświadczeń i rozwoju modelu Kręgów Wsparcia - z Koła PSONI Jarosław w tym dwa konkretne przykłady zmiany w życiu osób z niepełnosprawnością i tworzenia kręgów Wsparcia.

Korzyści ze szkolenia:

Osoby, które wezmą udział w szkoleniu będą:

  • lepiej rozumiały istotę usług społecznych,
  • poznają konkretny przykład deinstytucjonalizacji, jakim są kręgi wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Zdobyta podczas szkolenia wiedza umożliwi poznanie systemu, który może być wdrożony w każdym środowisku. Na szkoleniu będzie można poznać osoby zajmujące się wdrażaniem tego modelu, a tym samym pionierów w zakresie wdrażania założeń deinstytucjonalizacji.

Forma: on-line z wykorzystaniem elementów warsztatowych.

Informacje o trenerach:
Adam Zawisny, Wiceprezes Stowarzyszenia Instytut Niezależnego Życia. Absolwent studiów polityki społecznej na
Uniwersytecie Warszawskim, współautor Społecznej Strategii Deinstytucjonalizacji, Standardu Asystencji Osobistej
oraz Raportu Alternatywnego z realizacji przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością,
wieloletni kierownik obozów niezależnego życia dla osób wymagających intensywnego wsparcia. Ekspert komitetów
monitorujących PO WER, FERS oraz Komisji Europejskiej. Członek Europejskiej Sieci Niezależnego Życia (ENIL).

Paweł Jordan, Stowarzyszenie BORIS. Absolwent studiów w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Jeden z
inicjatorów Centrum Wolontariatu, sieci SPLOT, Funduszy Lokalnych, Stowarzyszenia Trenerów Organizacji
Pozarządowych, Centrów Aktywności Lokalnej i wielu innych inicjatyw. Dzięki swym nowatorskim pomysłom został
przyjęty do Stowarzyszenia Ashoka – organizacji skupiającej innowatorów społecznych z całego świata. Z jego rad
korzystał także m.in. ONZ oraz Open Society Institute N.Y. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz odznaczeniem „Zasłużony dla Warszawy”. W 2023 roku uhonorowany
tytułem Ambasadora Niezależnego Życia za rozwój modelu Kręgów Wsparcia.

Logo LOWES