zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Uchwała antysmogowa na Mazowszu.

Uchwała antysmogowa na Mazowszu

Data dodania: 24 października 2017

Sejmik województwa mazowieckiego przyjął uchwałę antysmogową. Na Mazowszu przekraczane są dopuszczalne stężenia szkodliwych dla zdrowia pyłów. Głównym ich źródłem jest ogrzewanie budynków paliwami stałymi – drewnem lub węglem. Prezydent Miasta Legionowo już w kwietniu 2016 r. wraz z włodarzami innych gmin z aglomeracji warszawskiej zwracał się o wprowadzenie tych przepisów. Władze samorządu wojewódzkiego zdecydowały się na wprowadzenie ograniczeń na instalacje, w których następuje spalanie paliw oraz norm jakościowych dla węgla i drewna opałowego. Przepisy te obowiązują także mieszkańców Legionowa i zaowocują dalszą poprawą jakości powietrza w naszym mieście.

Cofnij

Już dwa tygodnie po opublikowaniu uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, będzie można instalować wyłącznie kotły centralnego ogrzewania, kominki, piece itp. spełniające normy dotyczące emisji spalin określone w rozporządzeniach Komisji Europejskiej 2015/1189 oraz 2015/1185.

Od 1 lipca 2018 r. wchodzą w życie wymagania dla węgla i drewna.

Zakazuje się stosowania następujących paliw:

1) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;

2) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;

3) węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm;

4) paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Do końca 2022 r. użytkownicy kotłów centralnego ogrzewania na paliwa stałe, niespełniających wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012 będą musieli wymienić je na nowe, ekologiczne urządzenia.

Do końca 2027 obowiązek ten obejmie także posiadaczy względnie nowoczesnych urządzeń klasy 3 oraz 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Użytkownicy kominków, pieców, kuchni węglowych i tym podobnych urządzeń będą musieli do końca 2022 r. wyposażyć je w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w normach unijnych lub wymienić na nowe.

Zadania kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów wprowadzonych uchwałą mogą prowadzić: Straż Miejska, upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Legionowo, Policja oraz inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska.

W Legionowie można uzyskać dotacje na wymianę starego kotła centralnego ogrzewania na nowy gazowy, olejowy lub na pompę ciepła.

Do tej pory udało się podpisać umowy ze 190 mieszkańcami.

Pełna treść przyjętego projektu uchwały antysmogowej wraz z uzasadnieniem:
https://www.mazovia.pl/ekologia-i-srodowisko/ochrona-powietrza/art,3,uchwala-antysmogowa.html

Uchwała antysmogowa na Mazowszu.