zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.

28 czerwca 2020
Legionowo
07:00 - 21:00
Wyszukiwarka - wystarczy „kliknąć” na literę, od której zaczyna się nazwa ulicy, wybrać ulicę i numer domu z listy i po kolejnym kliknięciu pojawi się na ekranie adres siedziby komisji oraz dodatkowe informacje, takie jak godziny otwarcia lokali wyborczych.

Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020.

Proszę wybrać początkową literę dowolnego członu nazwy ulicy:

1÷9 A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T W Z Ż

Numer obwodu Siedziba Komisji Obwodowej Lokal przystosowany do potrzeb os. niepełnosprawnych
1

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie
ul. Targowa 73A

NIE
2

Przedszkole Miejskie Nr 1
im. Marii Kownackiej w Legionowie
ul. Olszankowa E

 TAK
3

Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Legionów Polskich 1914-1918
ul. Jana Pawła I nr 2

TAK
4

Szkoła Podstawowa nr 8
im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty
w Legionowie
ul. Zegrzyńska 3
Hol główny – wejście główne do budynku

TAK
5

Szkoła Podstawowa nr 8
im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty
w Legionowie,
ul. Zegrzyńska 3.
Hol przy małej sali gimnastycznej
- wejście schodami przy stołówce szkolnej

NIE
6

Przedszkole Miejskie Nr 11
ul. Zegrzyńska 9

NIE
7

Przedszkole Miejskie Nr 3
im. Koszałka Opałka w Legionowie
ul. Zegrzyńska 71

NIE
8

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Mikołaja Kopernika
ul. Zakopiańska 4

TAK
9

KZB Legionowo Sp. z o. o.
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 3

NIE
10

Urząd Miasta Legionowo,
ul. marsz .Józefa Piłsudskiego 41

TAK
11

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
ul. Jagiellońska 67
Hol w Szkole Podstawowej Nr 2 i
m. Kornela Makuszyńskiego

TAK
12

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
ul. Jagiellońska 67
Hol w Przedszkolu Miejskim Nr 2
im. Doroty Gellner

TAK
13

Arena Legionowo,
ul. Bolesława Chrobrego 50B

TAK
14

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 7
im. Janusza Korczaka
ul. Husarska 18A
sala nr 21

NIE
15

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 7
im. Janusza Korczaka
ul. Husarska 18A
Korytarz główny przedszkola

TAK
16

Szkoła Podstawowa Nr 7
im. VII Obwodu „Obroża” AK
ul. Królowej Jadwigi 7

NIE
17

Miejski Ośrodek Kultury
im. Charlesa Spencera Chaplina
ul. Cypriana Kamila Norwida 10

NIE
18

„Scena 210”
ul. Husarska 12

NIE
19

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Janusza Kusocińskiego
ul. Władysława Broniewskiego 7

NIE
20

Przedszkole Miejskie Nr 6
Tęczowa Szóstka
ul. Władysława Broniewskiego 3

NIE
21

Żłobek Miejski Motylkowy Świat
ul. ppłk. Edwarda Dietricha 1

TAK
22

Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 26

TAK
23

Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
ul. Jagiellońska 69

TAK
24

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”
ul. Jagiellońska 71

NIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Prezydenta Miasta Legionowo najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00.

 

Grafika z napisem komunikat