zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

XLIII sesja Rady Miasta Legionowo

01 sierpnia 2022
Ratusz, sala konferencyjna
14:00
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z poźn. zm.) zwołuję XLIII sesję Rady Miasta Legionowo 1 sierpnia 2022 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej „Legionowo” Spółka z o.o.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2022 r.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2022-2026.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Ryszard Brański

Na grafice napis Rada Miasta