zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Komunikaty

 • Konkurs dla NGO - "Prowadzenie domowej opieki hospicyjnej dla mieszkańców Legionowa"

  dodano: 28 stycznia 2011

  Prezydent Miasta Legionowo

  działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), oraz uchwały Nr III/13/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Legionowo w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

  ogłasza

  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego Gminy Legionowo w 2011 r.

 • Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2011 r.

  dodano: 25 stycznia 2011

  Prezydent Miasta Legionowo ogłasza Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2011 r.

  Więcej szczegółowych informacji w zakładce NGO

 • Komunikaty

  Dotacje płyną z urzędu

  dodano: 20 stycznia 2011

  Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie daje możliwość przyznawania dotacji organizacjom pożytku publicznego. Corocznie Urząd Miasta Legionowo w otwartych konkursach ofert przyznaje tym podmiotom ponad milion złotych zł na realizację zadań m.in. z zakresu, kultury, sportu czy promocji zdrowia.
   

 • Sesja Rady Miasta Legionowo

  dodano: 18 stycznia 2011
  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zwołuję IV sesję Rady Miasta Legionowo w dniu 26 stycznia 2011 r. o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.