zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

PENGO – Projekt edukacji NGO

Data dodania: 3 października 2012

Zapraszamy do udziału w projekcie PENGO skierowanym do przedstawicieli organizacji pozarządowych realizujących działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży.

Cofnij

Projekt PENGO pozwoli zdobyć przedstawicielom organizacji pozarządowych umiejętności prawidłowego przeprowadzania diagnozy środowiska lokalnego przy wsparciu merytorycznym ekspertów projektu, rozpoznać potrzeby dzieci i młodzieży oraz zaplanować skuteczne i adekwatne do ich aktualnych potrzeb działania.

Dobre zdiagnozowanie problemów dzieci i młodzieży w lokalnym środowisku staje się warunkiem przygotowania wysokiej jakości wniosku. Wiele programów dotacyjnych (np. POKL, program „Równać Szanse”) wymaga sporządzenia takiej diagnozy. Efektywne działania podnoszą prestiż organizacji w środowisku lokalnym, wzmacniają jej potencjał i otwierają drogę do pozyskiwania kolejnych środków finansowych.

Projekt PENGO składa się z trzech modułów:

I. Szkoleniowy
W ramach modułu szkoleniowego jeden lub dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowej wezmą udział w jednym, trzydniowym szkoleniu, podczas którego poznają  zasady, metody  i narzędzia przygotowywania diagnozy środowiska lokalnego. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zestaw materiałów, zawierających opis procedur oraz wzory gotowych narzędzi, pozwalających samodzielnie przeprowadzić krok po kroku diagnozę problemów dzieci i młodzieży w lokalnym środowisku.

II. Wsparcie merytoryczne
Kolejnym modułem projektu PENGO będzie udzielenie wsparcia merytorycznego uczestnikom projektu poprzez wizyty ekspertów oraz narzędzia e-lerningowe. Wizyty ekspertów będą miały na celu udzielenie bezpośredniej pomocy przedstawicielom organizacji  w zebraniu i analizie danych oraz wypracowaniu wniosków dotyczących potrzeb dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym. Równolegle uczestnicy będą mogli korzystać z konsultacji internetowych z ekspertami prowadzonych przy pomocy narzędzi e-lerningowych.

III. Działania upowszechniające metodę diagnozowania potrzeb dzieci i młodzieży
Trzeci moduł projektu PENGO związany będzie z działaniami upowszechniającymi i promującymi  wypracowane metody przeprowadzania diagnozy potrzeb dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym wśród przedstawicieli organizacji nie biorących udziału w projekcie PENGO. W ramach tego modułu zainteresowani uczestnicy szkoleń będą mogli wziąć udział w spotkaniach podsumowujących i seminariach upowszechniających oraz ogólnopolskiej konferencji prezentującej efekty projektu PENGO.

Kalendarium projektu PENGO: terminy szkoleń (jeden do wyboru):
30 XI - 2 XII 2012 Warszawa,
30 XI - 2 XII 2012 Kraków,
7 – 9 XII 2012 Poznań,
11- 13 I 2013 Poznań,
11- 13 I 2013 Warszawa,
18- 20 I 2013 Kraków.
wizyty studyjne ekspertów oraz konsultacje internetowe: 1 stycznia 2013 r. a 31 maja 2013 r.
spotkania podsumowujące: maj-czerwiec 2013 r.
seminaria upowszechniające: czerwiec-wrzesień 2013 r.
ogólnopolska konferencja: październik 2013 r., Warszawa

Do udziału w projekcie zapraszamy:
aktywnie działających przedstawicieli organizacji pozarządowej (jednego lub dwóch) z organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży.

Szczegółowe informacje
Formularz rejestracyjny będzie udostępniony od 2 października na stronie www.pcyf.org.pl (w zakładce „programy”). Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Ostateczny termin rejestracji uczestników projektu PENGO upływa 31 października 2012 r.
Udział w projekcie jest bezpłatny,  uczestnicy jedynie pokrywają koszt dojazdu na szkolenie.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Projekt PENGO jest realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzież ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.