zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Zastępcy Prezydenta

1. Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo - Piotr Zadrożny

Piotr Zadrożny urodził się w 1974 r. w Warszawie. Od 2000 r. mieszka w Legionowie. Studiował na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (dawna Akademia Teologii Katolickiej), na kierunku - Politologia i Nauki Społeczne - Studium Caritas.

Od 1993 do 2005 r. pracował jako dziennikarz w mediach regionalnych i lokalnych. Był redaktorem naczelnym Telewizji Osiedlowej na osiedlu Tarchomin w Warszawie oraz przez wiele lat współpracował ze Spółdzielczą Telewizją Legionowo. W latach 2005 - 2006 był pracownikiem Referatu Promocji w Urzędzie Gminy w Nieporęcie. Pełnił funkcję radnego miejskiego w Legionowie w kadencji 2002 - 2006. Przewodniczył wówczas Komisji Oświaty, Kultury i Sportu i Komisji Statutowej. W latach 2005 - 2006 był wiceprezesem Klubu Koszykarskiego LEGION.

Ma córkę Wiktorię i syna Ignacego. Bardzo lubi podróżować. Jego hobby to fotografia.

Piotr Zadrożny  w mediach społecznościowych: facebook - link twitter - link

2. II Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo - Marek Pawlak

Marek Pawlak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów w zakresie rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej.

Przez 10 lat pracował na kierowniczych stanowiskach w służbie cywilnej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, zajmując się m.in. prowadzeniem kontroli jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności kontroli finansowych dotyczących wykorzystania dotacji budżetowych oraz kontroli realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a także wydawaniem pozwoleń i zgód na lokalizację oraz realizację inwestycji infrastrukturalnych, także tych o kluczowym znaczeniu dla kraju.

Zajmował się takimi inwestycjami jak: budowa dróg krajowych i autostrad, budowa linii kolejowych i infrastruktury kolejowej, lotnisk cywilnych, inwestycji związanych z Euro 2012.

Odpowiedzialny był także za zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych oraz wydawanie pozwoleń dotyczących inwestycji prowadzonych na terenach zamkniętych.

  • Zastępcy PrezydentaPrezydent Miasta Legionowo wraz z Zastępcą Markiem Pawlakiem w sali konferencyjnej

    Marek Pawlak Zastępcą Prezydenta

    dodano: 7 maja 2015

    Marek Pawlak, dotychczasowy Prezes KZB Legionowo Sp. z .o.o., 14 maja zostanie powołany na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta Legionowo. Rezygnację z dotychczasowego stanowiska złoży 12 maja.