zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Projekt „Współpraca-Integracja-Pomoc”

Data dodania: 3 października 2018

[Artykuł archiwalny]

Oś Priorytetowa RPO WM 2014-2020 IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

Cofnij

Projekt „Współpraca-Integracja-Pomoc” skierowany jest do niepełnosprawnych lub niesamodzielnych mieszkańców gminy Legionowo oraz do opiekunów faktycznych tych osób. Główną grupę narożnych na wykluczenie społeczne stanowią dorosłe osoby niepełnosprawne, które nie są już objęte systemem edukacyjnym. Dzieci stając się pełnoletnie tracą możliwości na funkcjonowanie w społeczeństwie. Projekt jest kompleksowym wsparciem odpowiadającym na potrzeby powyższej grupy, zawierającym katalog zdiagnozowanych działań.

W projekcie przewidujemy realizację ścieżek wsparcia indywidualnego, grupę wsparcia dla opiekunów faktycznych, poradnictwo specjalistyczne, poradnictwo prawne, warsztaty. Kluczowe dla projektu jest utworzenie miejsca opieki wytchnieniowej – miejsca świadczenia usług opiekuńczych w formie krótkookresowego pobytu dziennego, które posłuży przede wszystkim poprawie dostępu do usług opiekuńczych w zastępstwie za opiekunów faktycznych w ramach opieki wytchnieniowej oraz zwiększa liczbę miejsc świadczenia usług społecznych na terenie Gminy Miejskiej Legionowo.

Uruchomiona zostanie również wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

Projekt „Współpraca-Integracja-Pomoc” realizowany będzie w partnerstwie wielosektorowym z lokalną organizacją pozarządową działającą na rzecz osób niepełnosprawnych – Kołem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym przy TPD
w Legionowie.

Okres realizacji: 03-09-2018 - 31-08-2020

Wartość ogółem (zł): 483 750,00

Wnioskowane dofinansowanie (zł): 449 750,00

----------------------------------

AKTUALIZACJA /04.05.2021/

Przypominamy iż, w ramach zakończonego projektu „Współpraca-Integracja-Pomoc” nadal funkcjonuje Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego oraz zostaje po okresie pandemii wznowione działanie Miejsca Opieki Wytchnieniowej. MOW czynne jest w czwartki w godz. 11.00-16.00 – szczegółowe informacje znaleźć można w załączniku „Procedura korzystania z MOW”.

 

 

Dokumenty do pobrania: