zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

NGO

Ewa Sobierajska
Wydział Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych

Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, pok. 4.27,
tel. 22 766 40 07, e-mail: ngo@um.Legionowo.pl

 • Przekaż 1%

  dodano: 17 lutego 2016

  JUż od kilku lat Starostwo Powiatowe w Legionowie tworzy dedykowane programy do wypełnienia formularza PIT i jednocześnie do przekazania swojego 1% podatku.
   

 • NGO

  Nabór wniosków na inicjatywy oddolne oraz wsparcie grup samopomocowych

  dodano: 8 lutego 2016

  Chcecie odnowić plac zabaw, oczyścić staw aby stał się wspólną przestrzenią mieszkańców? A może zorganizować koncert, festiwal czy po prostu czas wolny dla dzieciaków z osiedla? Młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz samopomocowe od 5 do 26 lutego 2016 r. mogą składać wnioski w konkursie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie. Uruchomione zostały dwie ścieżki działań – inicjatywy oddolne i wsparcie grup samopomocowych. Mikrodotacje wynoszą od 1 500 zł do 5 000 zł, a łączna kwota do rozdysponowania to 543 000 zł.

 • Nabór do Komisji Konkursowej

  dodano: 29 stycznia 2016

  Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Legionowo w 2016 roku z zakresu edukacji,oświaty i wychowania ogłasza się dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie) otwarty nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych w ww. zakresie.

 • NGOZdjęcie: otwarcie WTZ

  Warsztaty Św. Rity – opiekunki spraw trudnych

  dodano: 28 stycznia 2016

  27 podopiecznych od końca grudnia pracuje w Warsztacie Terapii Zajęciowej Św. Rity przy Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie. Dzisiaj (28.01) placówka została oficjalnie otwarta i pobłogosławiona przez Biskupa Pomocniczego Diecezji Warszawsko-Praskiej Jego Ekscelencję Biskupa Marka Solarczyka.

 • Bezpłatne porady dla legionowskich organizacji pozarządowych

  dodano: 27 stycznia 2016

  Wiesław Jakubczak, prawnik, ekspert od dokumentacji finansowej i księgowej organizacji pozarządowych, doradca Zarządu „Artbale” Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki, będzie do końca marca 2016 roku, udzielał nieodpłatnych konsultacji w zakresie problematyki trzeciego sektora.

 • Otwarty konkurs ofertw zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

  dodano: 26 stycznia 2016
  Termin składania ofert wyznacza się do 19 lutego 2016 roku do godz. 16.00