zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Finanse

Budżet gminy to najważniejszy dokument finansowy, będący rocznym planem dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów. Powstaje w ramach następujących etapów:

1. Etap I - Przyjmowanie wniosków do projektu budżetu: zgodnie z Uchwałą Rady Miasta, Prezydent Miasta przyjmuje wnioski do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. Etap II - Proces przygotowywania budżetu, który polega na:
- określeniu podstawowych celów na dany rok budżetowy (zgodnie ze strategią rozwoju gminy)
- ustaleniu wielkości stawek podatków i opłat lokalnych
- określeniu poziomu wydatków na poszczególne działania, realizowane przez gminę.

3. Etap III - Uchwalenie i wykonywanie budżetu.
Wysokość dochodów i wydatków, zawartych w projekcie budżetu jest szacunkowa, zmienia się w ciągu roku. W praktyce budżet miasta Legionowo zmieniany jest na każdej sesji Rady Miasta.

Szczegółowe informacje na temat budżetu Gminy Legionowo znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej