zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Budżet „rozważny i romantyczny”

Data dodania: 2 lutego 2015

Ponad 183 miliony złotych – tyle wynosi tegoroczny budżet Legionowa. Podczas ostatniej (28.01) sesji miejscy radni wysłuchali opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat planu finansowego, pozytywne opinie wyraziły wszystkie Komisje Rady Miasta. „To budżet rozważny i romantyczny” – takimi słowami podsumował Prezydent Roman Smogorzewski plan dochodów i wydatków miasta na 2015 r.

 

Cofnij

W 2015 roku dochody budżetu gminy wyniosą 183.152.497 zł, a planowane wydatki to 178.286.577 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 4,8 mln zł zostanie przeznaczona na wykup obligacji komunalnych i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

Aż 60 mln zł przeznaczono na oświatę i wychowanie, 16,7 mln zł na pomoc społeczną. Największym wydatkiem z budżetu będzie w tym roku dokończenie budowy Centrum Komunikacyjnego – ponad 24 mln zł. - Jesteśmy w dobrej sytuacji, chyba jako jedyni cieszymy się z kursu franka, ponieważ to w tej walucie otrzymujemy dofinansowanie Centrum Komunikacyjnego – mówił podczas sesji Prezydent Roman Smogorzewski.

Blisko 4,5 mln zł zaplanowano na projekt i budowę nowego budynku socjalnego przy ul. POW, 2 mln zł na projekt i budowę basenu na os. Piaski. Po ponad 200 tys zł mają wynieść wydatki na projekt i budowę ulic: Wardenckiego (od Jana Pawła I do ul. Projektowanej), Gdańskiej i Piastowskiej oraz Prymasowskiej. 250 tys zł zarezerwowano na przebudowę ul. Senatorskiej. Projekt budynku wielorodzinnego na os. Piaski to z kolei koszt blisko 100 tys zł.

Największą dotacją z budżetu gminy na 2015 r. jest dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego – dofinansowanie komunikacji ZTM, KM i SKM to 6,5 mln zł.

Andrzej Piętka z Klubu Radnych Porozumienie Prezydenckie omówił najważniejsze zaplanowane na ten rok inwestycje: Park Zdrowia, Centrum Komunikacyjne, dodał także, że jest to oszczędny budżet, nastawiony na spłacanie zobowiązań, przygotowany na duży wydatek jakim jest Wspólny Bilet i taryfa Warszawa Plus.

- Cieszy mnie kontynuacja inicjatyw lokalnych i zarezerwowanie na ten cel 500 tys zł oraz dotacja celowa dla powiatu na przebudowę ulicy Sobieskiego – mówił radny Piętka.

- Na każdej sesji jest zmieniany budżet, wprowadzane są nowe zadania, nie jest więc wykluczone że w tym roku zostaną zrealizowane jeszcze inne zadania, nie tylko inwestycyjne, ale także dotyczące pomocy społecznej czy choćby oświaty – dodał prezydent.