zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

Wybory do Parlamentu Europejskiego - wyszukiwarka

26 maja 2019
Legionowo
07:00 - 21:00
Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019.Proszę wybrać początkową literę dowolnego członu nazwy ulicy:

1÷9 A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T W Z Ż

Numer obwodu Siedziba Komisji Obwodowej Lokal przystosowany do potrzeb os. niepełnosprawnych
1

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie, ul. Targowa 73A

NIE
2

Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Marii Kownackiej w Legionowie, ul. Olszankowa E

 TAK
3

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Legionów Polskich 1914-1918, ul. Jana Pawła I nr 2

TAK
4

Szkoła Podstawowa nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty w Legionowie, ul. Zegrzyńska 3. Hol główny – wejście główne do budynku

TAK
5

Szkoła Podstawowa nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty w Legionowie, ul. Zegrzyńska 3. Hol przy małej sali gimnastycznej - wejście schodami przy stołówce szkolnej

NIE
6

Przedszkole Miejskie Nr 11, ul. Zegrzyńska 9

NIE
7

Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Koszałka Opałka w Legionowie, ul. Zegrzyńska 71

NIE
8

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Zakopiańska 4

TAK
9

KZB Legionowo Sp. z o. o.,
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 3

NIE
10

Urząd Miasta Legionowo,
ul. marsz .Józefa Piłsudskiego 41

TAK
11

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Jagiellońska 67. Hol w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego

TAK
12

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Jagiellońska 67. Hol w Przedszkolu Miejskim Nr 2 im. Doroty Gellner

TAK
13

Arena Legionowo, ul. Bolesława Chrobrego 50B

TAK
14

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Janusza Korczaka ul. Husarska 18A, sala nr 21.

NIE
15

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Janusza Korczaka, ul. Husarska 18A. Korytarz główny przedszkola.

TAK
16

Szkoła Podstawowa Nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK. ul. Królowej Jadwigi 7.

NIE
17

Miejski Ośrodek Kultury im. Charlesa Spencera Chaplina ul. Cypriana Kamila Norwida 10

NIE
18

„Scena 210”, ul. Husarska 12

NIE
19

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego, ul. Władysława Broniewskiego 7

NIE
20

Przedszkole Miejskie Nr 6 Tęczowa Szóstka
ul. Władysława Broniewskiego 3

NIE
21

Żłobek Miejski Motylkowy Świat, ul. ppłk. Edwarda Dietricha 1

TAK
22

Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 26

TAK
23

Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, ul. Jagiellońska 69

TAK
24

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” ul. Jagiellońska 71

NIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Warszawie III najpóźniej do dnia 13 maja 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Prezydenta Miasta Legionowo najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 26 maja 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.