zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

NGO

Ewa Sobierajska
Wydział Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych

Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, pok. 4.27,
tel. 22 766 40 07, e-mail: ngo@um.Legionowo.pl

 • Konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki,

  dodano: 26 stycznia 2016

  Załącznik do Zarządzenia Nr 18/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 25 stycznia 2016 r. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert Prezydent Miasta Legionowo działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.) w związku z §18 ust.1 oraz §16 pkt 4 załącznika do Uchwały nr XIII/152/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 • ZdrowieGrafika: Rozłożony liść a w nim globus

  Dotacje na ekologię

  dodano: 22 stycznia 2016

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie uruchamia w 2016 roku nowe dofinansowania skierowane do osób fizycznych.

 • NGOZdjęcie: konsultacje społeczne

  Reklama jest składnikiem miejskości

  dodano: 21 stycznia 2016

  Czy Legionowo ma problem z reklamami? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy konsultacji społecznych na temat ładu reklamowego, które odbyły się w poniedziałek (18.01) w sali konferencyjnej Ratusza. Architekt Grzegorz Buczek, wykładowca Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz członek Rady Towarzystwa Urbanistów Polskich zapoznał zgromadzonych mieszkańców i przedsiębiorców z głównymi założeniami „ustawy krajobrazowej”.

 • SportPlakat promujący przekazania 1% na Klub Sportowy Legionovia

  Darmowy program do rozliczenia PIT

  dodano: 19 stycznia 2016

  Wkrótce czas rozliczeń rocznych. Klub Sportowy „Legionovia” przygotował darmowy program do rozliczania podatku i zachęca do przekazania 1 % na własną organizację pożytku publicznego. W programie wpisany jest numer KRS: 0000175391, przekazany na nie podatek wesprze lokalne, sportowe młode talenty.

 • Raport z konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy nowo wybudowanej ulicy biegnącej od ulicy Polnej, wzdłuż torów kolejowych do ulicy Piaskowej.

  dodano: 15 stycznia 2016

  Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/450/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej Legionowo oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 397/2015 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej Legionowo, w sprawie nadania nazwy nowo wybudowanej ulicy biegnącej od ulicy Polnej, wzdłuż torów kolejowych do ulicy Piaskowej zostały przeprowadzone konsultacje społeczne.

 • NGONa zdjęciu piec do ogrzewania budynku. Zdjęcie: pl.wikipedia.org

  Wymień piec na bardziej ekologiczny

  dodano: 14 stycznia 2016

  Przypominamy, że w tym roku kontynuujemy rozpoczęty w listopadzie program wymiany przydomowych kotłowni na bardziej ekologiczne źródła ciepła. Wszystkich informacji na ten temat udziela Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Legionowo.