zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

NGO

Ewa Sobierajska
Wydział Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych

Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, pok. 4.27,
tel. 22 766 40 07, e-mail: ngo@um.Legionowo.pl

 • Komunikaty

  Bezpłatne szkolenie dla NGO w Ratuszu

  dodano: 11 stycznia 2012

   

  W dniu 9 stycznia 2012 r. odbyło się szkolenie podzielone na dwie grupy dot.:
  1. sprawozdawczości jaką muszą organizacje pozarządowe przedkładać po zrealizowaniu zadania publicznego,
  2. wymagań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

  Szkolenie przeznaczone było dla pracowników Urzędu Miasta oraz legionowskich organizacji pozarządowych, a przeprowadził je nieodpłatnie, ekspert z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - pan Andrzej Rybus-Tołłoczko – Doradca Wojewody Mazowieckiego.

  W imieniu czterdziestu uczestników szkolenia serdecznie dziękujemy Panu Andrzejowi Rybus-Tołłoczko za pełne profesjonalizmowi przygotowanie szkolenia oraz wsparcie merytoryczne

   Danuta Szczepanik - Sekretarz Miasta
  Ewa Sobierajska - Główny Specjalista ds. Współpracy
  z Organizacjami Pozarządowymi

 • Konsultacje na temat współpracy z NGO

  dodano: 18 października 2011

  Konsultacje Programu Współpracy Gminy Legionowo w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.


   

 • Bezpłatna konsultacje dla NGO

  dodano: 8 marca 2011
 • Oferta dla NGO

  dodano: 24 lutego 2011

  Szanowni Państwo
  Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych

  W związku z ogłoszonym siódmym konkursem o zlecenie realizacji zadań w 2011 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.) na dofinansowanie projektów organizacji pozarządowych zapraszamy do zapoznania się z tym konkursem.
  Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem www.pfron.org.pl .

  Artbale Stowarzyszenie REKIS w ramach PO FIO działań punktu „NOWY POCZĄTEK” udziela bezpłatnie, po uprzednim umówieniu się telefonicznym nr tel. 608 411 178 w godzinach 10:00-16:00


  • konsultacji,
  • doradztwa,
  • wyjaśnień związanych ze składaniem ofert.

   

  Konsultacje poprowadzą eksperci, uczestnicy szkoleń prowadzonych przez MPiPS oraz Centrum Doradczego Eurodotacje, na których omówione zostały zakresy możliwych obszarów tematycznych projektów jak też mechanizm ich finansowania.

  O środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą ubiegać się organizacje pozarządowe jak też inne podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003, art. 3 pkt. 3.

  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem z dnia 17 lutego 2011 r., „Zasadami wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON” i innymi dokumentami.

  Z wyrazami szacunku

  V-ce Prezes Artbale
  dr Bożena W. Jakubczak

   

 • Konkurs dla NGO - "Prowadzenie domowej opieki hospicyjnej dla mieszkańców Legionowa"

  dodano: 28 stycznia 2011

  Prezydent Miasta Legionowo

  działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), oraz uchwały Nr III/13/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Legionowo w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

  ogłasza

  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego Gminy Legionowo w 2011 r.

 • NGO

  „Nowy początek” zmian w działalności NGO w Legionowie i okolicach

  dodano: 17 grudnia 2010


  Dnia 10 grudnia 2010 roku w Sali widowiskowej Urzędu Miasta w Legionowie odbyło się pierwsze spotkanie integracyjno-szkoleniowe w ramach otwarcia punktu konsultacyjno-szkoleniowego „Nowy Początek” dla organizacji pozarządowych i inicjatyw lokalnych, które pragną działać na terenie Powiatu Legionowskiego w zakresie kultury, sztuki, edukacji oraz niepełnosprawności.