zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Legionowo za rok 2022

  dodano: 5 lipca 2023

  W 2022 r. z terenu Legionowa odebranych zostało 20 543,5475 Mg odpadów (w ramach Systemu Gospodarki Odpadami odebrano 18 793,875 Mg odpadów), z czego selektywnie zebrano ponad 43,9 % z nich. Do recyklingu trafiło między innymi: 367,98 Mg tworzyw sztucznych, 1237,7111 Mg papieru, 1023,1383 Mg szkła, 366,7770 Mg opakowań z metalu, 1508,5141 Mg Bioodpadów ogrodowych, 30,1000 Mg zużytych opon, 958,00 Mg odpadów wielkogabarytowych oraz 374,755 Mg odpadów poremontowych. Dzięki pojemnikom rozstawionym w legionowskich aptekach zebrano 2,4150 Mg leków. Roczne koszty poniesione przez Gminę Miejską Legionowo w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych wyniosły 13 875 658,89 zł.

 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Legionowo za rok 2021

  dodano: 29 kwietnia 2022
  W 2021 r. z terenu Legionowa odebranych zostało 20747,129 Mg odpadów (w ramach Systemu Gospodarki Odpadami odebrano 18238,440 Mg odpadów), z czego selektywnie zebrano ponad 40 % z nich. Do recyklingu trafiło między innymi: 398,3141 Mg tworzyw sztucznych, 555,4029 Mg papieru, 792,4148 Mg szkła, 386,3378 Mg opakowań z metalu, 100,16 Mg Bioodpadów kuchennych, 2809,5400 Mg Bioodpadów ogrodowych, 26,9400 Mg zużytych opon, 1229,2400 Mg odpadów wielkogabarytowych oraz 539,08 Mg odpadów poremontowych. Dzięki pojemnikom rozstawionym w legionowskich aptekach zebrano 3,338 Mg leków. Roczne koszty poniesione przez Gminę Miejską Legionowo w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych wyniosły 16 830 729,99 zł.
 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Legionowo za rok 2020

  dodano: 30 kwietnia 2021
  W 2020 roku odebrano z terenu Legionowa ponad 19491,63 tony odpadów, z czego selektywnie zebrano ponad 41,89% z nich.
 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Legionowo za rok 2019

  dodano: 30 listopada 2020

  W 2019 roku odebrano z terenu Legionowa 17228,9180 Mg (ton)odpadów, z czego selektywnie zebrano ponad 49% z nich. Do recyklingu trafiło między innymi: 2515,6740 Mg zmieszanych odpadów opakowaniowych, 14,7740 Mg tworzyw sztucznych, 202,3530 Mg papieru 420,1360 Mg szkła oraz 179,8840 Mg opakowań z metalu.

 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Legionowo za rok 2018

  dodano: 25 kwietnia 2019

  W 2018 roku odebrano z terenu Legionowa 16 795 tony odpadów, z czego selektywnie zebrano ponad 33% z nich. Do recyklingu trafiło między innymi: 2183 tony zmieszanych odpadów opakowaniowych, 14 ton tworzyw sztucznych, 119 ton papieru oraz 318 ton szkła. W ramach Systemu Gospodarki Odpadami odebrano z terenu miasta 15 482 tony odpadów. Odebrane odpady nie zostały przekazane na składowisko, tylko zostały zagospodarowane w specjalistycznych instalacjach. Dzięki pojemnikom rozstawionym w legionowskich aptekach zebrano ponad 3 tony przeterminowanych i niepotrzebnych leków. W urzędach, szkołach i przedszkolach z kolei zbierano zużyte baterie – w roku 2018 zebrano ich ponad 4 tony.