zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Legionowo za rok 2017

  dodano: 24 kwietnia 2018

  W 2017 roku odebrano z terenu Legionowa 17 916 ton odpadów, w tym prawie jedną trzecią - 33% z nich zebrano w sposób selektywny. Do recyklingu trafiło między innymi: 1966 ton zmieszanych odpadów opakowaniowych, 285 ton tworzyw sztucznych, 327 ton papieru, 176 ton metali oraz 252 tony szkła. W ramach Systemu Gospodarki Odpadami odebrano z terenu miasta 16 114 ton odpadów. Odebrane odpady nie zostały przekazane na składowisko, tylko zostały zagospodarowane w specjalistycznych instalacjach. Dzięki pojemnikom rozstawionym w legionowskich aptekach zebrano ponad 3 tony przeterminowanych i niepotrzebnych leków. W urzędach, szkołach i przedszkolach z kolei zbierano zużyte baterie – w roku 2017 zebrano ich ponad 5 ton.

 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Legionowo za rok 2016

  dodano: 8 czerwca 2017

  W 2016 roku odebrano z terenu Legionowa 16 916 ton odpadów, w tym 28% z nich zebrano w sposób selektywny. Do recyklingu trafiły między innymi: 453 tony zmieszanych odpadów opakowaniowych, 985 ton tworzyw sztucznych, 814 ton papieru, 674 tony metali oraz 73 tony szkła.

  W ramach Systemu Gospodarki Odpadami odebrano z terenu miasta 14 188 ton odpadów.

 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Legionowo za rok 2015

  dodano: 8 czerwca 2017
  W 2015 roku odebrano z terenu Legionowa 17 702 tony odpadów, w tym 25% z nich zebrano w sposób selektywny. Do recyklingu trafiły między innymi: 1622 tony zmieszanych odpadów opakowaniowych, 618 ton tworzyw sztucznych, 632 tony papieru, 332 tony metali oraz 90 ton szkła. Odebrane odpady nie zostały przekazane na składowisko, tylko zostały zagospodarowane w specjalistycznych instalacjach. Dzięki pojemnikom rozstawionym w legionowskich aptekach zebrano 2,5 tony przeterminowanych i niepotrzebnych leków. W urzędach, szkołach i przedszkolach z kolei zbierano zużyte baterie – w roku 2015 zebrano 1847 kg.
 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Legionowo za rok 2014

  dodano: 8 czerwca 2017
  W 2014 roku odebrano z terenu Legionowa 17 105 ton odpadów, w tym 22% z nich zebrano w sposób selektywny. Do recyklingu trafiły między innymi: 443 tony zmieszanych odpadów opakowaniowych, 691 ton tworzyw sztucznych, 543 tony papieru, 245 ton szkła i 374 tony metali. Odebrane odpady nie zostały przekazane na składowisko, tylko zostały zagospodarowane w specjalistycznych instalacjach.