zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Zdjęcie: odpady przygotowane do spalania, Straż Miejska Legionowo

Na tropie trucicieli

Data dodania: 11 grudnia 2015

Od listopada Straż Miejska prowadzi kontrole domowych kotłowni, sprawdzając, czym mieszkańcy Legionowa palą w piecach. Jednocześnie kontrolowane są zbiorniki bezodpływowe na posesjach.

Cofnij

We współpracy z Referatem Ochrony Środowiska UM Legionowo Straż Miejska prowadzi czynności kontrolne w przydomowych kotłowniach pod kątem spalania różnego rodzaju odpadów, zwłaszcza śmieci. W pierwszych tygodniach strażnicy ujawnili 6 przypadków spalania tak niebezpiecznych i szkodliwych dla środowiska przedmiotów jak: stare okna pokryte warstwami farby, elementy laminowane, plastiki. Domy, które są kontrolowane wybierane są na podstawie własnych informacji i spostrzeżeń w terenie oraz informacji uzyskanych od mieszkańców.

 Kontrole takie są przeprowadzane I i II zmianach przez wyznaczony patrol, który w uzasadnionych przypadkach wchodzi na posesję i przeprowadza kontrolę – mówi zastępca komendanta Adam Nadworski, dodając, że są to przypadki, kiedy funkcjonariusze zauważą nieodpowiedni kolor dymu, niepokojącą woń w okolicy posesji lub widzą składowane elementy przygotowane do pocięcia i spalenia (sklejki, dykty, okna, płyty laminowane itp.).

Kara i postępowanie administracyjne

Po stwierdzeniu spalania odpadów lub śmieci patrol może nałożyć na właściciela mandat karny do 500zł na podstawie art. 10 w zw. Z art. 5 ust 1 Ustawy z dnia 13.09.1996r O Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu karnego, Straż Miejska sporządza i kieruje Wniosek do Sądu Rejonowego w Legionowie o ukaranie – w tym przypadku grzywna jest znacznie bardziej dotkliwa – może wynieść do 5000 zł.

To jednak nie koniec kłopotów truciciela. – Z takiej czynności sporządza się dokumentację fotograficzną oraz wypełnia protokół z oględzin posesji, pouczając właściciela, że materiały te zostaną przekazane do Referatu Ochrony Środowiska, gdzie będzie przeprowadzone postępowanie zmierzające do odebrania odpadów od właściciela – dodaje Adam Nadworski.

Karzą i edukują

Przy każdej kontroli patrol informuje o zagrożeniach jakie występują podczas spalania odpadów oraz o możliwości skorzystania z dofinansowania na wymianę pieca lub instalacji – rozdając stosowne ulotki. Ponadto przy okazji kontroli kotłowni dokonywane są kontrole zbiorników bezodpływowych pod kątem zgodności z regulaminem.

Truciciele są wokół nas

Problem zanieczyszczenia powietrza w Legionowie nie jest spowodowany spalaniem odpadów jedynie na terenie naszego miasta, w sąsiednich gminach szczególnie Nieporęcie, Jabłonnie, Wieliszewie także występują problemy ze spalaniem odpadów, lecz w tych miejscowościach nie prowadzone są pomiary jakości powietrza. Bez wspólnych działań nie osiągnie się zamierzonego efektu. Na terenie miasta Legionowo Straż Miejska przeprowadza takie kontrole, ale czy prowadzone są one także w sąsiednich gminach?

 

źródło: http://strazmiejska.legionowo.pl

 

 

Zdjęcie: odpady przygotowane do spalania, Straż Miejska LegionowoZdjęcie: odpady przygotowane do spalania, Straż Miejska LegionowoZdjęcie: odpady przygotowane do spalania, Straż Miejska Legionowo