zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Logo programu NOWEFIO

Bezpłatne szkolenie na temat konkursu dotacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 2021-2030

Data dodania: 14 listopada 2023
Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do udziału w organizowanym przez Stowarzyszenie Dobra Fala bezpłatnym szkoleniu na temat konkursu dotacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 2021-2030 organizowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Cofnij

Podstawowym celem programu jest promocja działalności społecznej, aktywizacja i formowanie postaw obywatelskich. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie na:

  • wsparcie działań zmierzających do zwiększenia aktywności społecznej na rzecz dobra wspólnego,
  • zwiększenia aktywności obywateli w życiu publicznym i procesach kształtowania polityk publicznych,
  • wspierania rozwoju organizacji pozarządowych, federacji i sieci współpracy.

Alokacja środków w bieżącym konkursie na powyższe działania wynosi 61,4 mln zł. Podczas szkolenia uzyskają Państwo wiedzę na temat:

  • zasad aplikowania w konkursie NOWEFIO,
  • rodzaju pomysłów wspieranych w ramach Programu NOWEFIO,
  • terminów realizacji zadań w ramach konkursu,
  • zasad finansowania zaplanowanych działań,
  • sposobu przygotowania oferty w ramach konkursu (diagnoza, opis działań, kosztorys, wskaźniki rezultatu).

Szkolenie odbędzie się w Urzędzie Miasta Legionowo 16 listopada o godzinie 16:00.

Więcej informacji o konkursie NOWEFIO znajdą Państwo na stronie NIW.