zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Mechanizm wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych

Data dodania: 17 kwietnia 2020

Dyrektor Urzędu Pracy m. st. Warszawy ogłasza, że w dniach 29.04 -12.05.2020 r. odbędzie się nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe) w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej  w następstwie wystąpienia COVID-19, na podstawie art. 15 zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.).

Cofnij

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę organizacji pozarządowej.

Wnioski mogą być składane:

  • w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl
     
  • Komplet podpisanych dokumentów w formie papierowej: Wniosek wraz wymaganymi załącznikami oraz podpisaną umową (2 egzemplarze) można przesłać pocztą na adres:
    Urząd Pracy m.st. Warszawy ul. Ciołka 10A 01-402 Warszawa

Za datę złożenia Wniosku uważa się datę wpływu wniosku do Urzędu Pracy m.st. Warszawy

Dokumenty do pobrania

Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców

Kontakt:
tel. 22 836 83 28, 693 397 108
e-mail: tarcza@up.warszawa.pl