zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Straż Miejska

Ekopatrol kontroluje umowy na wywóz nieczystości

Data dodania: 25 lipca 2018

Straż Miejska w Legionowie wspólnie z pracownikami Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Legionowo, prowadzi działania edukacyjno – kontrolne w ramach Patrolu Ekologicznego. W okresie zimowym „Ekopatrol” kontrolował spalanie zabronionych materiałów w piecach. W okresie letnim kontroluje podpisywanie umów na wywóz nieczystości.

Cofnij

Strażnicy miejscy wspólnie z Referatem Ochrony Środowiska w ramach kontroli wynikających z Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Miejskiej Legionowo, sprawdzają stosowanie się zarówno firm jak i osób prywatnych do w/w regulaminu.

Ekopatrol niestety w ostatnim czasie ujawnił wiele nieprawidłowości szczególnie w zakresie posiadania przez przedsiębiorców umów na wywóz odpadów stałych i posiadania stosownych zbiorników na odpady.

Straż Miejska przypomina:

Niestosowanie się do regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie miejskiej Legionowo, zagrożone jest mandatem karnym w kwocie do 500 złotych w myśl art. 10 ust.2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

/SM/