zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Grafika ogłoszenie

Informacja o szkoleniach

Data dodania: 25 października 2023
Cofnij
  1. Szkolenie ONLINE ze storytellingu - Opowiadanie historii jako narzędzie promocji organizacji. wtorek 7 listopada, godz. 17-20:30 online na zoom. Zapisy. Szczegóły.
  2. Webinary dot. nowego narzędzia przeznaczonego dla organizacji społecznych pragnących wzmocnić niezależność finansową. Termin do wyboru: 26 października lub 7 listopada godz. 10-11:30 online na zoom. Zapisy i szczegóły.

  3. Szkolenie ONLINE Rozwój usług społecznych i deinstytucjonalizacja  (nowe źródło pozyskiwania zleceń dla PES), środa 8 listopada, godz.  9:30- 15:30 online na zoom. Zapisy. Szczegóły.

  4. Praktyki studenckie w podmiotach ekonomii społecznej - tj. w stowarzyszeniach, fundacjach, spółdzielniach socjalnych, spółkach non-profit, WTZ, itp.
    -> Konferencja dot. praktyk studenckich - piątek 3 listopada, godz. 10.00–14.00 w Marzycielach i Rzemieślnikach (ul. Bracka 25 w Warszawie). (zapisy do 27.10.2023:  )

    Cały czas można zgłaszać potrzebę i możliwość przyjęcia studentów na praktyki www.spolecznieuzyteczne.pl