zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Oferty/Konkursy

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Data dodania: 10 stycznia 2020

Unieważnia się, ogłoszony zarządzeniem Nr 367/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 2 grudnia 2020 r., otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w latach 2020 - 2022 zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie:

Cofnij

Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo: działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań prozdrowotnych – krzewienie idei krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego

W terminie podanym w ogłoszeniu konkursowym wpłynęły dwie oferty, które zostały odrzucone na etapie oceny formalnej. W związku z powyższym, na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konkurs unieważnia się.