zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Ulotka - Jak segregować odpady ze styropianu - wytyczne PSPS

Jak segregować odpady ze styropianu – wytyczne PSPS

Data dodania: 12 sierpnia 2022
Styropianowa tacka po żywności, opakowanie ochronne po sprzęcie AGD, płyty izolacyjne pozostałe po instalacji ocieplenia czy rozbiórce – Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu instruuje jak postępować z odpadami styropianowymi.
Cofnij

Produkty ze styropianu, a dalej pochodzące z nich odpady, dzielą się zasadniczo na dwie kategorie: budowlane oraz opakowaniowe. Podgrupy w obu tych kategoriach to tzw. odpady czyste, czyli czyste odpady budowlane (np. niezabrudzone klejem ścinki płyt izolacyjnych) i czyste odpady opakowaniowe (np. opakowania ochronne po sprzęcie), oraz tzw. odpady zabrudzone, czyli zabrudzone odpady budowlane (np. płyty izolacyjne z klejem, siatką bądź tynkiem) i zabrudzone odpady opakowaniowe (np. pojemniki po jedzeniu).

Segregowanie:

 • Odpady ze styropianu opakowaniowego (pojemniki po żywności, opakowania ochronne) traktowane są jak odpady komunalne, stąd należy je umieszczać w ogólnodostępnych pojemnikach na takie odpady wg następujących zasad:

  • Czyste opakowania ze styropianu, np. ochronne po sprzęcie AGD i RTV – w żółtym worku/pojemniku na odpady surowcowe – plastiki i metale.

  • Zabrudzone opakowania ze styropianu, np. termiczne po żywności – w czarnym worku/pojemniku – na odpady zmieszane.

 • Odpady ze styropianu budowlanego (ścinki płyt izolacyjnych) traktowane są jak odpady budowlane, stąd nie należy umieszczać ich w pojemnikach na odpady komunalne. W zależności od kategorii i czystości takich odpadów:

  • Czyste odpady ze styropianu budowlanego (np. niezabrudzone klejem lub tynkiem ścinki płyt) należy umieścić w worku (najlepiej przeźroczystym), przechowywać izolując je od wpływu czynników zewnętrznych (słońce, deszcz, śnieg) oraz przekazać producentowi styropianu (który wyprodukował wyrób lub innemu lokalnemu) prowadzącemu działalność w tym zakresie – zgodnie z obowiązującymi zasadami przyjmowania przez producenta takich odpadów), albo dostarczyć do PSZOK-u (czyli Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych) – zgodnie z obowiązującym w danym punkcie regulaminem określającym zasady przyjmowania takich odpadów.

  • Zabrudzone odpady ze styropianu budowlanego (np. ścinki płyt zabrudzone klejem oraz odpady styropianowe z rozbiórek) należy umieścić w pojemniku na takie odpady zamówionym w wyspecjalizowanej firmie albo dostarczyć do PSZOK-u (czyli Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych), zgodnie z obowiązującym w danym punkcie regulaminem określającym zasady przyjmowania takich odpadów.

Listę podmiotów odbierających i przetwarzających odpady ze styropianu budowlanego można znaleźć w wyszukiwarkach internetowych oraz na stronie internetowej PSPS. Informacje o gospodarce odpadami styropianowymi można także uzyskać w większości gmin.

Recykling:

 • Czyste komunalne odpady styropianowe z żółtego oraz wyselekcjonowane z czarnego worka/pojemnika są cennym surowcem kierowanym do dalszych procesów przetwarzania czyli recyklingu mechanicznego, recyklingu chemicznego, albo odzysku energii. Powstają z nich nowe produkty, surowce albo energia.

 • Zabrudzone komunalne odpady styropianowe z czarnego worka są w procesie recyklingu chemicznego przetwarzane na granulat polistyrenowy czyli surowiec do produkcji styropianu lub wykorzystywane do produkcji paliw alternatywnych.

 • Czyste budowlane odpady z płyt izolacyjnych pozostałe po ociepleniach są zawracane do procesu produkcyjnego i wykorzystywane do produkcji pełnowartościowych nowych płyt.

Wyroby ze styropianu (tak opakowaniowe jak i budowlane) zawierające wsad pochodzący z recyklingu (tzw. recyklat), są pełnowartościowymi produktami, które spełniają wszystkie wymagania techniczne i jakościowe. W wielu krajach stosowanie wyrobów z określoną zawartością recyklatu (np. nie mniejszy niż 10%) jest wymogiem dofinansowania inwestycji w ramach krajowych programów wspierania termomodernizacji.

źródło: Polskie Stowarzyszenie