zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Legionowska karta seniora

Legionowska Karta Seniora: Klucz do Świetnych Ofert, Ulg i Zniżek

Data dodania: 13 października 2023

Pod koniec kwietnia 2023 r. legionowski samorząd przyjął uchwałę dotyczącą Legionowskiej Karty Seniora, gwarantującą mieszkańcom mającym przynajmniej 60 lat szereg ulg, zniżek i rabatów u lokalnych przedsiębiorców. Okazuje się bowiem, że seniorzy to aż blisko 30 procent legionowian, a wskazany program jest elementem polityki poprawiającej jakość ich życia w naszym mieście.

Cofnij

Dla kogo?

Legionowska Karta Seniora przysługuje jedynie mieszkańcom Legionowa, którzy mają 60 lat lub więcej. Wnioski o jej wydanie można składać w Urzędzie Miasta (UM) w Legionowie. Wyrobienie takiej karty potrwa maksymalnie 30 dni. Legionowską Kartą Seniora można posługiwać się jedynie u lokalnych przedsiębiorców, którzy przystąpią do tego programu rabatowego. W chwili obecnej do dyspozycji seniorów jest prawie dwudziestu seniorów a ich liczba zwiększa się wraz z upływem czasu.

Założeniem programu było stworzenie, a następnie rozwój systemu promocji, ulg i rabatów oferowanych przez partnerów programu, w szczególności lokalnych przedsiębiorców. Przedsiębiorcy którzy honorują Legionowską Kartę Seniora mają zapewnioną promocję na oficjalnej stronie internetowej miasta Legionowa oraz w mediach społecznościowych prowadzonych przez urzędników. Punkty w których prowadzą swoją działalność handlową lub usługową oznaczone zostały znakami graficznymi tego programu, co stanowi dla nich dodatkową promocję.

Starzejące się społeczeństwo

Nasilający się proces demograficznego starzenia się ludności stawia przed administracją samorządową nowe zadanie związane z prowadzeniem takiej polityki społecznej, której celem będzie wsparcie osób w wieku senioralnym. Na terenie gminy miejskiej Legionowo zameldowanych jest 13.683 osób, które ukończyły 60. rok życia, co stanowi 27 procent społeczności lokalnej. Jednym z proponowanych działań mających na celu wsparcie osób w wieku senioralnym jest przyjęcie przez Radę Miasta Legionowo programu Legionowskiej Karty Seniora.

Legionowska Karta Seniora to doskonały przykład tego, jak samorząd lokalny może troszczyć się o swoich starszychmieszkańców, umożliwiając im korzystanie z licznych korzyści. Dla seniorów jest to nie tylko oszczędność pieniędzy, ale także okazja do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Jeśli jesteś seniorem w Legionowie lub znasz kogoś, kto spełnia te kryteria wiekowe, zdecydowanie warto rozważyć uzyskanie karty. To prosta droga do większych oszczędności.