zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Projekty uchwał na tle herbu Legionowa

Legionowski Pakiet Pomocowy

Data dodania: 16 kwietnia 2020

Firmy działające na terenie gminy Legionowo będą mogły liczyć nie tylko na pomoc polskiego rządu. Prezydent Miasta Roman Smogorzewski zdecydował o przygotowaniu i przedstawieniu radnym na najbliższej sesji Rady Miasta Legionowo - Legionowskiego Pakietu Pomocowego (LPP) dla lokalnych przedsiębiorców.

Cofnij

LPP ma stanowić realną pomoc w trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się legionowscy przedsiębiorcy. Jego założeniem jest przede wszystkim zapewnienie im wsparcia oraz możliwości, z których mogą skorzystać w zależności od zaistniałej w ich firmie sytuacji.

W czasie pandemii nie pozostajemy bezczynni i w ramach naszych możliwości oraz kompetencji będziemy starali się wprowadzać ulgi i ułatwienia, by w jak największym stopniu pomóc przedsiębiorcom. Jest to również walka o gminne miejsca pracy, gdyż lepsza kondycja finansowa powinna pozwolić firmom na powstrzymanie się od podejmowania kroków dotyczących ewentualnych zwolnień.

Chcemy wprowadzić program wsparcia dla firm, które w związku z epidemią koronawirusa znalazły się w trudnej sytuacji, utraciły klientów, spadły im dochody, a nawet musiały zawiesić wykonywanie działalności. Cały czas monitorujemy sytuację związaną z epidemią oraz jej skutkami dla biznesu. Rozmawiamy z przedsiębiorcami, poszukujemy nowych sposobów wsparcia i planujemy kolejne kroki. – mówi Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski.

Legionowski Pakiet Pomocowy obejmuje:

  1. odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym na terenie Gminy Legionowo w 2020 roku dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
  2. wyjątek od naliczania opłaty prolongacyjnej (rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty podatku) w sytuacji, gdy ulgi w spłacie dotyczyć będą zobowiązań powstałych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
  3. zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Legionowo w 2020 roku dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
  4. przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości na terenie Gminy Legionowo w 2020 roku dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Dla wygody przedsiębiorców druki składane w ramach LPP są proste i przejrzyste co przyśpieszy proces udzielania ulg.

W związku z faktem, że sytuacja jest dynamiczna, monitorujemy jej przebieg oraz będziemy reagować stosownie do zachodzących zmian i oczekiwań przedsiębiorców.

Wniosek w sprawie stworzenia katalogu ulg dla przedsiębiorców do Prezydenta Miasta Legionowo złożył klub radnych Porozumienie Samorządowe.