zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Ogłoszenie:Nabór wniosków na mikropożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy

Nabór wniosków na mikropożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy

Data dodania: 9 kwietnia 2020

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie ogłasza nabór wniosków o niskooprocentową pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Cofnij

Z pożyczki może skorzystać mikroprzedsiębiorca, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro).

oraz który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.


INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSBU ZŁOŻENIA WNIOSKU:

  1. Wnioski należy składać elektronicznie za pośrednictwem serwisu internetowego i postępując zgodnie ze znajdującą się tam instrukcją:

Ważne: przedsiębiorcy składający wniosek za pośrednictwem serwisu internetowego zobowiązani są do posiadania podpisu elektronicznego, przy wykorzystaniu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowalnego.

  1. W wyjątkowych sytuacjach Urząd dopuszcza możliwość przekazania w formie papierowej wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z dwoma egzemplarzami podpisanej umowy w następujący sposób:
  1. składając dokumenty w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do dedykowanej urny na dokumenty znajdującej się przy wejściu w holu głównym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowskie lub
  2. przesyłając tradycyjną pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-120 Legionowie. Liczy się data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 22 764 03 12 lub 22 764 03 11, 22 762 23 40.

/źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie/