zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Oferty/Konkursy

Otwarty konkurs ofert z zakresu:

Data dodania: 21 stycznia 2020
Konkurs obejmuje realizację zadania publicznego z zakresu edukacji, oświaty i wychowania - rozwój uzdolnień, talentów i zainteresowań dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Legionowo na kwotę 20 000 zł.
Cofnij

Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji w 2020 roku zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.